PERSPECTIVES Law & Mediation

Your team for Creative Solutions
Omdat het oplossen van een conflict ook het voorbereiden op de toekomst betekent, stellen wij onze vaardigheden ten dienste van onze cliënten om samen met hen de oplossing te vinden die het beste bij hun belangen past.”
Ons kantoor is ontstaan uit een gemeenschappelijke intentie om ons beroep van advocaat op een andere manier uit te oefenen, rekening houdend met alle uitdagingen en behoeften van onze cliënten, zowel financieel als menselijk.

PERSPECTIVES is de naam die wij hebben gekozen om het belang te illustreren van het vinden van creatieve oplossingen gericht op het belang van de cliënt.

Als u geconfronteerd wordt met een conflictsituatie, onderzoeken wij samen met u de beste oplossingen om deze op te lossen. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar alternatieve geschillenbeslechting of andere inzichten voor het oplossen van geschillen, anders dan door middel van een gerechtelijke procedure.

Ons team brengt daartoe advocaten samen die vertrouwd zijn met verzoeningen en onderhandelingen. De meeste van hen zijn ook getraind en erkend in bemiddeling en collaboratief recht.

Wanneer een minnelijke schikking van het geschil onmogelijk blijkt of mislukt, wordt onze bekwaamheid, ervaring en volharding ten dienste gesteld van een technische, menselijke en efficiënte juridische verdediging. 

Ons kantoor biedt advies en vertegenwoordiging in vele rechtsgebieden, die elk worden geleid door een gespecialiseerd team waarvan het aanvullend karakter een permanente wisselwerking mogelijk maakt.